Notikumi Skolā

Ar Korona vīrusa COVID-19 epidēmiju Ņujorkas apkārtnē drošības apsvērumu dēļ Jonkeru Pamatskola un baznīca tiek slēgta nākamās divas nedēļas.

Par tālāko paziņosim, vadoties pēc esošās sitoācijas!