Ko Mēs Mācāmies

SPĒĻU GRUPIŅA: Bērni (līdz 4 g.v.) un viņu vecāki darbojas kopā. Mērķis ir nostiprināt latviešu valodu un veidot jaunas draudzības gan bērnu, gan vecāku starpā. Spēļu grupiņa tiekas katru nedeļu.

PAMATSKOLA: Bērni apgūst latviešu valodu, gramatiku, literatūru, kā arī Latvijas vēsturi, ğeografiju, ticības mācību, dziedāšanu un tautas dejas. Programma balstās uz Amerikas latviešu apvienības vadlīnijām.

LSL PIEAUGUSAJIEM: Tiem, kuri vēlas apgūt latviešu valodu, skola piedāvā LSL ( Latvian as a Second Language) programmu, kurā liela uzmanība tiek pievērsta sarunvalodai, kā arī gramatikas pamatprincipiem.