Mārtiņdienas Svinības 2017

10.novembrī, visā Latvijā tiek svinēti Mārtiņi, kas ir latviešu gadskārtu paražās svinama diena, un iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu.

Ir sastopami dažādi svētku nosaukuma – Mārtiņu vai Mārtiņdienas – skaidrojumi, taču gadskārtu svinamās dienas vienmēr ir bijušas saistītas ar zemkopju darba secību, ko noteica attiecīgā gadalaika dabas apstākļi. Mārtiņos sākās arī masku jeb budēļu gājieni, kas turpinājās līdz Meteņiem. Arī Jonkeru Pamatskolas bērni svinēja Mārtiņdienu 28.oktorbrī.

Ar Mārtiņiem saistīti ir arī daudz latviešu ticējumi.

  • Ja Mārtiņdiena ir jauka un skaidra, tad ziemā būs liels sals.
  • Savukārt ja Mārtiņdiena ir miglaina, tad ziema būs silta.
  • Ja Mārtiņdienā sarma kokos, būs daudz dārza augļu.
  • Ja mājā ienāk Mārtiņa bērni, uzskatīja, ka tie nes mājai svētību, tāpēc ar tiem kopā dziedāja, gāja rotaļās un pateicībā pacienāja.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s