Sākums

Aicinām pievienoties mūsu skolas saimei!

Uzņemam bērnus vecumā no 2 gadiem ar un bez latviešu valodas priekšzināšanām!

Jonkeru pamatskola piedāvā apgūt latviešu valodu, dziesmas, dejas un tradīcijas. Pavadīt laiku latviskā vidē!

Skolas mērķis ir nostiprināt latviešu valodu un veidot jaunas draudzības gan bērnu, gan vecāku starpā. No pirmskolas līdz 8. klasei bērni apgūst latviešu valodu, gramatiku, literatūru, kā arī Latvijas vēsturi, ğeogrāfiju, ticības mācību, dziedāšanu un tautas dejas.  Programma balstās uz Amerikas latviešu apvienības vadlīnijām.  Netiek aizmirstas vārda dienas, kā arī tiek svinēti latviešu tradicionālie svētki.

Pieaugušajiem, kuri vēlas apgūt latviešu valodu, skola piedāvā LSL (Latvian as a Second Language) programmu, kurā liela uzmanība tiek pievērsta sarunvalodai, kā arī gramatikas pamatprincipiem.

Kad? 
Sestdienās no plkst. 9:30 n.r. līdz  plkst. 2:10 pp

Mācību gads parasti sākas nedēļas nogalē pēc Labor Day (šogad, 2019. g. 14. septembrī) un beidzas maija beigas.

Kur?
Jonkeru baznīcā
254 Valentine Lane, Yonkers, NY 10705

Piesakies sūtot e-pastu uz parzine@jonkerupamatskola.com

Liene Vidze
845.476.6088